Båtvarvet 3, 4 och 5

BkkAB projekterar samtliga byggnader. Husen byggs med lättbetongblock och platsgjutna bjälklag med stomstabiliserande väggar av platsgjuten betong.

Arkitekt: Niklas Larsen.

BkkAB projekterar samtliga byggnader. Husen byggs med lättbetongblock och platsgjutna bjälklag med stomstabiliserande väggar av platsgjuten betong.

På den tidigare varvsfastigheten i Södertälje ska det nu byggas fyra radhuslängor och två punkthus som ger totalt 60 bostäder.
De två flerbostadshusen blir 4 våningar höga och hyresrätter. Det blir garage i källarplan samt markparkeringar. Totalt byggs 32 lägenheter i storleken från 1-3 rum och kök, om ca 40-77 kvm.
De två radhuslängorna kommer att rymma totalt 28 bostadsrätter, med sju bostäder i två plan i varje länga. Förråd och parkering kommer att finnas i anslutning till bostaden.
Gata, vatten och avlopp ska byggas ut och ett gångstråk utefter vattnet har planerats i området. Innan bostadsbyggandet kan påbörjas, ska marken saneras, konstruktion rivas. Kommunen har projekterat för vatten, avlopp samt strandpromenad.
Södertälje växer så det knakar. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Fokus för bostadsbyggandet är förtätning i redan befintliga områden, men också att områden ska byggas samman. De flesta Södertäljebor bor i staden, därför planeras bra bostäder i attraktiva lägen och nära till kollektivtrafik. Det är viktigt för en uthållig social, ekologisk och ekonomisk utveckling.