Våra tjänster

Vi utför K-projektering i tidiga skeden eller i system- och bygghandlingsskeden för flerbostadshus, sjukhus, skolor, LSS boenden, kommersiella lokaler och enbostadshusprojekt. Vi har också stor erfarenhet av ombyggnationer. Våra ombyggnadsprojekt omfattas av verksamhetsanpassningar, ändrad användning eller ut- och tillbyggnader av befintliga byggnader.

Vid dimensionering använder vi bland annat Strusofts program, till exempel FEM Design och Win Statik. Projektering sker i de senaste versionerna av Revit Structure, MagiCad och AutoCad.

  • Träkonstruktioner
  • Stål- och betongkonstruktioner
  • Inventeringar och byggtekniska utredningar
  • Rådgivning avseende konstruktion
  • Komplicerade konstruktionsberäkningar och stabilitetskontroller
  • Val av stomsystem
  • Projektsamordning i 3D