Björknäs 10:170 & 10:171

BkkAB har tagit fram bygghandlingar för två exklusiva enbostadshus i Nacka. Projektet är tekniskt utmanande på grund av stora spännvidder och konsolande tak och bjälklag.

Arkitekt: Strom Architects Ltd

Projektet är ritat av den engelska arkitektbyrån Strom Architects Ltd. Företaget ägs av Magnus Ström som är svensk men är bosatt i England sedan länge. Det har enligt Strom Architects varit en utmaning att gestalta husen på grund av områdets detaljplan. Husen ligget i mycket kraftigt souterrängläge och det krävs mycket sprängning för att möjliggöra grundläggning. Mellanbjälklagen utförs med samverkande betongbjälklag. Ytterväggar byggs upp av thermomurblock och taket byggs av konstruktionsvirke och utförs luftat. Motfyllning utförs med lättfyllning då återfyllnanden uppgår till över 6 meter på husens baksida.