Brf Vega Avenue

Brf Vega Avenue består av totalt 20 lägenheter fördelade i ett lamellhus. Huset är uppdelade i två trapphus, varav det ena är i tre våningar och det andra i tre plus en fjärde indragen kungsvåning. Husen uppförs av OBOS Kärnhem.

Arkitekt BH: Sahlén Arkitektur AB

BkkAB har tagit fram bygghandlingar för Brf Vega Avenue i Haninge. Stomme: Pålad grundläggning. Överbyggnaden uppförs med skalväggar, utfack i fasad och bjälklag av plattbärlag. Taken byggs med konstruktionsvirke av fackverkstyp.