Brf Vega Hills

BkkAB har tagit fram bygghandlingar för Brf Vega Hills i Haninge. Stomme: Pålad grundläggning. Överbyggnaden uppförs med skalväggar, utfack i fasad och bjälklag av plattbärlag. Taken byggs med konstruktionsvirke av fackverkstyp.

Arkitekt BH: Sahlén Arkitektur AB

Brf Vega Hill består av totalt 30 lägenheter fördelade i ett lamellhus och ett punkthus som omsluter en gemensam gård. Husen är uppdelade i tre trapphus, där det ena trapphuset är byggt i fyra plan och de övriga i tre plan. Husen har en fallande grundläggningsnivå för att passa in i områdets topografi. Lamellhuset är putsat och punkthuset har träpanel. Den fjärde våningen på lamellhuset är indraget och ger den byggnaden lite karaktär. Husen uppförs av OBOS Kärnhem.