Brf Vega View

BkkAB har tagit fram bygghandlingar för Brf Vega View: Stomme: Pålad grundläggning. Överbyggnaden uppförs med skalväggar, utfack i fasad och bjälklag av plattbärlag. Taken byggs med konstruktionsvirke av fackverkstyp.

Brf Vega View består av totalt 30 lägenheter fördelade i två huskroppar, ett lamellhus och ett punkthus. Husen uppförs av OBOS Kärnhem.

Arkitekt BH: Sahlén Arkitektur AB