Deli di Luca

Ombyggnation av lokal till restaurang på Södermalm i Stockholm. BkkAB har dimensionerat en del avväxlingar av bärande väggpartier samt utfört kontrollansvaret.

Arkitekt: Jordens Arkitekter AB

Lokalen har tidigare varit en videobutik som då kallades Videofilm Stockholm. Eftersom lokalen byggdes om från lokal till restaurang behövde en mängd saker modifieras för att tillgodose de tekniska egenskapskrav som ställs på en restaurang. Till exempel behövdes helt nytt ventilationssystem monteras med nytt installationsutrymme på gården. Bjälklagen upp mot lägenheterna behövde ljudisoleras och lokalytorna behövde också göras om för att klara tillgänglighetskrav och krav på säkerhet vid användning. Stora krav ställs också på att brandsäkerheten ska uppfyllas eftersom köket ligger i entréplanet i anslutning till både matsal och lägenheter.