Frösunda Port

BkkAB har varit med och projekterat nya fasader och entresolplan i det här omfattande ombyggnadsprojektet. Entresolerna har byggts upp av nya betongbjälklag med omfattande avväxlingar av stål. Fasaden mot E4: an har hängts in med dragstag.

Arkitekt ombyggnad: Gatun Arkitekter

www.gatun.se

Centrerat i Solna, norr om Stockholm ligger byggnaden Frösunda Port som nu uppgraderats till ett modernt kontor för en digitaliserad tid. Det moderna kontorshuset avlastar det aktivitetsbaserade kontoret, suddar ut den mentala gränsen mellan hyresgästens lokal och gemensamma utrymmen. I det moderna kontorshuset delar man på resurserna. Här erbjuds kreativa mötesplatser, närhet till god och hälsosam mat, representativa konferenslokaler samt utrymmen att hänga i och umgås.

Byggnaden inrymmer en digital studio för professionell sändning, podd-inspelning eller större digitala möten. Smidig tillgång till kollektivtrafik och omklädningsrum premierar hållbarhet och hälsa på ett lekfullt men samtidigt representativt vis.

Huset har en komplex geometri och de nya flödena i moderniseringen ska möta de befintliga strukturerna och ge en varierad upplevelse för den som rör sig i byggnaden – ömsom trånga passager, ömsom öppna ytor.

Placeringen mitt i stadsdelen bjuder in områdets boende och förbipasserande att ta del av husets resurser och funktioner. De två huskropparna länkas ihop via en miljö med centrala funktioner för hela stadsdelen. Detta signaleras via gestaltningen som stödjer byggnadens särpräglade och inbjudande identitet. I linje med att stärka husets uttryck används utanpåliggande solavskärmning, och delar av huset kläs in i solpaneler i färgat glas i olika guldkulörer som resonerar med husets gröna profil. En ny glasfasad låter dig sitta i rumsligheter i fasaden i hängstolar och blicka ut mot Brunnsviken.