Hagastaden, Norra Hagaplan

BkkAB projekterar att utvändiga betong- och stålkonstruktioner i parkmiljö i Hagastaden, Norra. Hagaplan.

Mer om hagastaden och Norra Hagaplan finns på Stockholms Stads hemsida.

Stockholm växer och Hagastaden är en viktig del av stadens visionsprogram, med bärande idéer om en innovativ och växande region som är mångsidig och upplevelserik. Redan under tidigt 2000-tal pekades Norra Stationsområdet ut som ett potentiellt stadsutvecklingsprojekt. Samtidigt utvecklade Karolinska Institutet en idé om att skapa ett centrum för biovetenskaplig forskning i en attraktiv miljö. Stockholms stad och Solna stad bestämde sig då för att gemensamt satsa på det nya området som ska bli Hagastaden.
Genom överdäckning av motorväg och järnväg ska det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. 6000 nya bostäder (varav 3000 i Stockholms stad) och 50 000 arbetsplatser (varav 14 000 i Stockholms stad) ska rymmas i Hagastaden när det står färdigt. Stadsdelen integreras med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Solna, som öppnades 2016. Högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster.