Hagastaden, Norra Stationsparken

BkkAB projekterar att utvändiga betong- och stålkonstruktioner i parkmiljö i Hagastaden, Norra. Stationsparken. E4:an har däckats över vilket ger plats för Norra Stationsparken som är planerad att innehålla grönska, kaféer, fontäner, vattenkonst för barn och mycket annat. Parken löper genom norra innerstaden från Torsplan och Hagaplan i väster till Norrtull i öster. Norra Stationsparken kommer att bli ett grönt och öppet stråk mellan Stockholm och Solna. Parken ramas in av bostadskvarter med butiker, restauranger och andra verksamheter i bottenplanet, på både norra och södra sidan. Norra Stationsparken beräknas stå färdig år 2024.

Mer om hagastaden och Norra Stationsparken finns på Stockholms Stads hemsida.

Från Norra Stationsparken och österut planeras en gång- och cykelbro över Uppsalavägen som ger närheten till Hagaparken och Brunnsviken som särskild tillgång. De gamla tullhusen i sin lilla park vid Norrtull kommer att lyftas fram i den nya planen och bli som en kulturhistorisk entré till naturen och innerstaden beroende på vart man rör sig.