Hotell Anno 1647 – Hotel Frantz

K-projektering för ombyggnation av ett 370 år gammalt hotell på Södermalm i Stockholm. Projektet innebär bland annat ingrepp i bärande väggpartier. Stor vikt har lagts på att bevara kulturhistoriska värden.

Beställare: Centrum Förvaltning AB

Hotell Anno 1647, ett lugnt hotell alldeles invid Slussen, där Södermalm möter Gamla stan. Med sitt centrala läge är det nära till shopping såväl på Söder som i Stockholms centrala delar.

Hotellet, som egentligen består av två hus som byggts samman, har fått sitt namn av att huvudbyggnaden byggdes just 1647. Alla rum är idag modernt utrustade och man kan inte ana de gamla trästockarna och teglet som utgör stommen av huset. Huset är byggt på berg och har en grundläggning av stenblock, ovanpå detta är hjärtväggar samt väggar kring trapphus och ytterväggar uppförda med bränt tegel. Bjälklagen är uppbyggda av trästockar med mellanliggande flis. Mycket av stommen frilades i samband med ombyggnationen vilket gett oss en inblick i äldre svensk byggteknisk historia.