On Track Älvsjö

Precis intill Älvsjö station har 157 lägenheter uppförts, framförallt ettor och tvåor samt ett fåtal treor. Lägenheterna fördelas på fyra separata huskroppar med sex våningar i varje hus som omsluter en gemensam innergård. BkkAB framtagit konstruktionshandlingar i bygghandlingsskedet.

Arkitekt: ÅWL Arkitekter

Konceptet för den grönskande bostadsgården vid On Track Älvsjö inbjuder både till aktivitet, avkoppling och odling.

Gårdens avlånga form utnyttjas för en löparbana och bryts samtidigt av genom ett antal växtbeklädda spaljéer som bildar mindre rum i rummet. I bästa solläge finns en plats för trädgårdshäng med ett trädäck i flera nivåer. I var sin ände av gården ligger ett antal odlingslotter för de som är intresserade av att sköta en egen liten täppa. Planteringarna består av färgsprakande rabatter med riktigt höga gräs och perenner som tillsammans som harmoniserar med den lilafärgade löparbanan.