Privat Villa

Systemhandlingsprojektering av enbostadshus i Nacka. Byggnaden är speciell både vad gäller utformning, volym och stomsystem.

Arkitekt: Rex Arkitektbyrå AB.

Systemhandlingsprojektering av enbostadshus i Nacka. Byggnaden är speciell både vad gäller utformning, volym och stomsystem.

En brant sluttande naturtomt beläget vid vattnet är den dramatiska förutsättningen för villan i Nacka. Rex Arkitektbyrå AB har valt en lösning med platsgjuten stomme av betong som terrasserar sig längs med sluttningen. En av grundidéerna är mötet mellan de längsgående vertikala betongskivorna och helhetens böjda form. En centralt placerad betongskiva – hjärtväggen – sträcker sig genom hela bostaden; från entrén ner till poolområdet, och gör att blicken dras mot sjöutsikten redan när man kliver in genom entrédörren. För att lösa dagvattenhanteringen i den branta terrängen valdes en slits mellan bergets sprängkant och huset.

Läs mer om detta projekt och många andra fantastiska projekt på Rex Arkitektbyrås hemsida.