Södersjukhusets storkök

BkkAB har utfört bygghandlingsprojektering av Södersjukhusets nya storkök. Köket är en fristående byggnad om ca 300 kvm tre plan som integreras i sjukhusets befintliga delar. Det nya köket innebär att sjukhuset kommer kunna erbjuda patienter varmlagad mat från egna lokaler, Locum förvaltar.

Arkitekt: Link Arkitektur AB

På Södersjukhuset serveras runt 900 måltider varje dag. Istället för att maten köps in från en extern leverantör och kommer varm två gånger per dag så kommer den kunna lagas från grunden på plats. Därefter kyls den ner snabbt för att bevara näring och läggs i portionsförpackningar som levereras till kylskåp ute på avdelningarna.

För oss som konstruktörer har detta nästan varit ett renodlat stålprojekt dock är grundplattan till köket mer än en meter tjock och är utförd bombsäker på grund av de underliggande skyddsutrymmen. Installationerna för köket är verkligen utom det normala och upptar ett helt våningsplan.