Steninge Parhus

K-projektering av parhus i Steninge. Huset uppförs med lättbetongblock och bjälklag av samverkansplåt.

Arkitekt: Rex Arkitektbyrå AB.

Steninge Slottsby är ett nytt bostadsområde under utveckling med i slutändan totalt 750 bostäder indelat i små områden, där olika typer av hus och boendeformer blandas. I gestaltningsprogrammet för området framhålls platsens historiska värde; det nya bostadsområdet ska hämta det bästa från den traditionella byn och den engelska trädgårdsstaden men samtidigt skapa något nytt som utgår ifrån människors liv och behov idag.

Grundidén till Parhusen var att skapa bostäder i lantlig miljö med klassiska element från stora historiska villor. De två bostäderna i varje parhus är placerade på ett ovanligt sätt; ”rygg-i-rygg” längs med taknocken istället för bredvid varandra vilket ger mycket ljusinsläpp till alla rum. Husen är korta och höga som ger ett storskaligt intryck och gavlarna är starkt markerade med pilaster på klassiskt sätt.