Tobaksmonopolet 14, Tengbomhuset

Ombyggnation av kontor. Fastigheten är gammal och ombyggd flera gånger vilket medför en del utmaningar för oss. Fastigheten förses med ny hiss, ny planlösning i de flesta plan och en allmän ansiktsupplyftning genomförs.

Arkitekt ombyggnad: Skott Rasmusson Källander
Entreprenör: Mobil Bygg AB

Projektet omfattar åtgärder i befintliga bärande delar, kontinuerliga platsbesök och besiktningar.